ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
06859รพ.สต.สบหาร1463268423899.71
06860รพ.สต.แม่ต๊อบเหนือ548985723098.68
06861รพ.สต.ทุ่งแล้ง73849622025670.18
06862รพ.สต.แม่เหาะ15101546059895.99
06863รพ.สต.น้ำดิบ89556828951067.67
06864รพ.สต.ห้วยสิงห์1356777363699.73
06865รพ.สต.โพซอ39964561399.85
06866รพ.สต.สล่าเชียงตอง811756714599.12
06867รพ.สต.ป่าแป๋57703613547576.52
06868รพ.สต.ช่างหม้อ765373452899.41
10509รพ.สต.บ้านแม่ริดป่าแก่ 563991538899.04
11205รพ.แม่สะเรียง9242056479799.95