ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
06859รพ.สต.สบหาร1463268423899.71
06860รพ.สต.แม่ต๊อบเหนือ518961395099.24
06861รพ.สต.ทุ่งแล้ง73849622025670.18
06862รพ.สต.แม่เหาะ14512926416995.58
06863รพ.สต.น้ำดิบ89556828951067.67
06864รพ.สต.ห้วยสิงห์1321897298999.77
06865รพ.สต.โพซอ39964561399.85
06866รพ.สต.สล่าเชียงตอง797773156999.80
06867รพ.สต.ป่าแป๋57703813547776.52
06868รพ.สต.ช่างหม้อ72205317969675.11
10509รพ.สต.บ้านแม่ริดป่าแก่ 560913459099.18
11205รพ.แม่สะเรียง8753175374199.96